Passa-ho bé al nostre costat

Rutes i Activitats

 

La cova del tabac

 

La Cova del Tabac és situada a 5 Km de Camarasa, una cavitat de considerables dimensions s’endinsa a les entranyes dels feixats vermellosos del Mont-roig. Des de la presa de Camarasa, un camí va guanyant alçada pel vessant dret de l’embasament fins a vorejar la cinglera. Ja a la cara sud, per sobre del congost de Camarasa, un tram equipat ens permet arribar al peu de la gran boca. Entrarem a l’amplia galeria, amb trams de més de 20 metres d’alçada i encara més amplada. Recorrem la cova fins al fons, fixant-nos en les escasses formacions litogèniques i en les peculiars formes d’alguns racons profunds.
La sortida s’inicia a la pressa de Camarasa, amb un recorregut total de 5’5 Km i amb un desnivell positiu de 300 metres. El temps total de unes 4 hores aproximadament i una dificultat mitja.
 

Antecedents i descripció

La Cova del Tabac, que correspon a l’Edat del Bronze, és una cavitat de 15 metres d’amplada a la base per 20 d’alçada i fa uns 180 metres de llargada. L’obertura de l’entrada recorda un temple gòtic a causa de la seva forma apuntada com l’ogiva. Dins la cova hi ha una segona cavitat de forma circular anomenada la Sagristia, de petites dimensions, que fa uns 4 metres d’amplada per 3 d’alçada.

Les primeres notícies sobre la Cova del Tabac les donà Zamora al s. XVIII. Posteriorment, l’any 1880, Pleyan de Porta, cronista lleidatà, fa referència que va ser habitada per l’home prehistòric. El 1894 L. Mariano Vidal hi féu excavacions, de les quals en sortiren algunes restes materials. Aquestes dades foren recollides posteriorment per Ceferí Rocafort i estudiades i publicades per J. Serra i Ràfols. Més tard, el Centre Excursionista de Balaguer i, sobretot, J. Maluquer de Motes n’estudiaren científicament els materials. A aquests estudis s’han d’afegir també els fets per J. de la Vega.

Les pintures rupestres

L. Díez-Coronel va descobrir les pintures esquemàtiques de la Cova del Tabac a la dècada de 1980, les va estudiar i cinc anys després del seu descobriment les va presentar al 17è Congrés Nacional d’arqueologia. Durant l’any 1986 les pintures foren objecte d’una documentació exhaustiva, dins el Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya portat a terme pel Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Les pintures de la Cova del Tabac s’inscriuen dins dins l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica, que ha merescut ser declarat Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO l’any 1998

S’han individualitzat 12 figures que corresponen a antropomorfs, estel·liformes, quadrúpedes, rectangles radiats, traços i restes de pigment, d’estil esquemàtic, tècnica de traç simple i color ataronjat-vermellós i vermell.